نمونه سوالات درس مسائل آموزش و پرورش

نمونه سوالات درس مسائل آموزش و پرورش

نمونه سوالات درس مسائل آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس مسائل آموزش و پرورش

کد درس: 1211635

رشته ها:

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

تکنولوژی آموزشی

تعداد نمونه سوالات :    3    (با پاسخنامه)

نیمسال ها:

نیمسال دوم 97-96

نیمسال اول 97-96

نیمسال دوم 96-95

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.